måndag 30 september 2013

Till Hugo - du som serÖppna ögon på fler
När din värdighet

reducerats till hur många sekunderdet tar att lyfta skedentill munnen,hur många stora a och

lilla a

som kräver minuter

av hjälphur ofta du fryser, eller ärvarmhur många steg du kan ta,

hur mycket tid dina basbehov vill kväva din omgivning.Reducerats. Som om ditt Liv inte var värt. Som om du inte är värd, utan syn och hörsel, utan kunskaper och framtid, alltär du värd.Värdigheten jag ser kan inte mätas,

nu växer ilskan till kamp.För värdigheten i att slippa räkna om i minuter hur en blind pojke äter, slippa kalkylera med din hjälplöshet, slippa fokusera dina oförmågor.Människobarn, älskade unge. Öppna ögon på fler. Visa vad du ser.


/Mamma