måndag 21 maj 2012

Öppna ögon på fler


När din värdighet
reducerats till hur många sekunder

det tar att lyfta skeden

till munnen,

hur många stora a och
lilla a
som kräver minuter
av hjälp

hur ofta du fryser, eller är

varm

hur många steg du kan ta,
hur mycket tid dina basbehov vill kväva din omgivning.

Reducerats. Som om ditt Liv inte var värt. Som om du inte är värd, utan syn och hörsel, utan kunskaper och framtid, allt

är du värd.

Värdigheten jag ser kan inte mätas,
nu växer ilskan till kamp.

För värdigheten i att slippa räkna om i minuter hur en blind pojke äter, slippa kalkylera med din hjälplöshet, slippa fokusera dina oförmågor.

Människobarn, älskade unge. Öppna ögon på fler. Visa vad du ser.

/Mamma

Inga kommentarer: